Implementatie UWLR-standaard

Binnen Edu-K streven partijen naar goede afspraken over de uitwisseling van leerresultaten, zodat leraren op een plek naar keuze inzicht kunnen krijgen in de resultaten van hun leerlingen en klassen. Deze afspraken noemen we de UWLR-standaard (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten) en wordt beheerd door Edustandaard. Binnen Edu-K spannen publieke en private partijen zich in om te zorgen dat scholen hier zo snel en eenvoudig mogelijk gebruik van kunnen maken. 

De stand van zaken nu

Tactische overleggen

Het domein Inzicht in het leerproces kent aparte overleggen voor het primair en voortgezet onderwijs. Neem voor algemene vragen contact op via secretaris@Edu-K.nl of neem contact op met de vertegenwoordiger van uw branche of sector in het tactisch overleg.